РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ІНТЕРНЕТ БУМ»

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ІНТЕРНЕТ БУМ»

* Ці правила визначають умови проведення Акції «ІНТЕРНЕТ БУМ» на спеціальних умовах (далі «Акція»)

1. Організатор Акції:

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮАІНЕТ+», ЄДРПОУ 37029010, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м. Володимир- Волинський, вул. Ковельська, буд.181 (надалі «Оператор»)

2.  Цільова група учасників Акції

2.1. Потенційні користувачі (Абоненти), котрі звернулись до уповноважених представників Оператора, в період проведення Акції з метою отримання підключення та доступу до мережі Інтернет, та які не підпадають під ВИНЯТКИ ( Розділі 5.)

Обов’язковою умовою для учасника Акції є укладання з Абонентом Договору про надання телекомунікаційних послуг з мінімальним терміном дії на два роки шляхом підписання додаткової угоди до Договору оферти.

3.Територія дії Акції

3.1. Акція діє лише у приватному секторі в таких населених пунктах: м. Володимир, Устилуг, с. Заріччя, П’ятидні, Зимне, Овадне, Верба, Сусваль Володимир- Волинського району Волинської області за наявності технічної можливості ввімкнення.

4. Суть та правила проведення Акції:

4.1. Потенційному користувачу (Абоненту), в період дії Акції надається можливість підключитись до мережі Інтернет БЕЗКОШТОВНО (тільки для нових Абонентів, де заведення кабелю в приміщення відбувається вперше) при умові укладання Абонентом договору про надання телекомунікаційних послуг мінімальним терміном на два роки шляхом підписання додаткової угоди до Договору оферти.

4.2.  Абоненту, що підключився за даною Акцією надається можливість отримувати послугу доступу до мережі Інтернет+ TV на спеціальних умовах вартості (таб.1) – наступний календарний місяці, що настає за місяцем ввімкнення

Таб.1. тарифи на спеціальних Акційних умовах «Інтернет Бум»

100 Мбіт/с + TV «Promo»безкоштовно
300 Мбіт/с + TV «Promo»безкоштовно

Важливо! Для Абонентів, котрі підключились в середині чи в кінці календарного місяця –  оплата за поточний місяць ввімкнення нараховуватиметься за фактичну кількість днів що залишились до кінця місяця.

5. Винятки

5.1. Умови Акції не розповсюджуються на тих, хто вже підключений та користується (користувався) телекомунікаційними послугами Оператора за адресою ввімкнення, та тих, хто подав заявку на ввімкнення до мережі Інтернет до початку дії Акції.

45.2. В Акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці (бізнес користувачі).

6. Період проведення Акції

6.1. Акція «ІНТЕРНЕТ БУМ» проводиться з 05.09.2021 р. по 31.10.21 р.

6.2. Період дії Акційних умов:

– у розділі користування тарифом на спеціальних умовах 1 місяць, а саме:

Абоненти які підключились за Акцією «ІНТЕРНЕТ БУМ»Акційні умови діятимуть
В період з 03.09.2021 – 30.09.2021З 01.10.2021-31.10.2021 року
В період з 01.10.2021 – 31.10.2021З 01.11.2021-30.11.2021 року

– користування послугами за Договором про надання телекомунікаційних послуг – два роки.

6.3. В період дії акційних умов, Учасники можуть скористатись запропонованими Акціями Оператора, такими як: «Роутер», «Підключи друга».

7. Перехід з Акційних умов на регулярні

7.1. Після закінчення періоду дії користування тарифом на спеціальних Акційних умовах, якщо Абонентом завчасно самостійно не буде, обрано/змінено тарифний план, а саме до 1-го числа наступного місяця, що настає за Акційним періодом, його буде автоматично переведено на регулярні тарифи:

100 Мбіт/с + TV «Premium»- 250 грн/міс

300 Мбіт/с + TV «Premium» – 350 грн/міс

8.  Порядок та спосіб інформування про умови Акції.

8.1.  Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на веб-сайті Оператора www.uainet.net.

9. Інші умови:

9.1. Ці Правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо які- небудь питання прямо не врегульовані Правилами, Оператор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Оператора є остаточними.

9.2. Заміна Акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.

9.3. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Оператора будь-якої компенсації.

9.4. Оператор залишає за собою право вносити будь-які зміни до Правил проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Правил на сайті www.uainet.net

9.5. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру

Оператора:    0507747611; 0935287445; 0682357733; 0985486593.

Заявка на підключення

Wi-fi роутер?
Характеристики
Характеристики
Характеристики
Характеристики
Характеристики
TV приставка?
Характеристики

.